142
 

Omaishoitajat ja läheiset

Työssäni kohtaan omaishoitajia päivittäin. Olen itsekin toiminut vakavasti sairaan lapseni omaishoitajana kolme vuotta. Jokaisen omaishoitajan tarina on erilainen, mutta heitä yhdistää välittäminen ja rakkaus läheistään kohtaan. Omaishoitajat ja läheiset tekevät raskasta ja vastuullista työtään usein jaksamisensa äärirajoilla. 

Vähin, miten yhteiskunta voi heitä auttaa, on tasapuolisesti maksettava omaishoidon tuki sekä säännölliset vapaapäivät. 

Eri puolella Suomea asuvat omaishoitajat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa sattuvat asumaan. Omaishoidon tuen maksaminen on siirrettävä Kelan hoidettavaksi ja kriteerit ja maksuperusteet on yhtenäistettävä.

Työssä käyvien omaishoitajien työelämän joustoja on helpotettava ja vajaasta työajasta aiheutuvia rahallisia menetyksiä pitää kompensoida.

Sen lisäksi, että omaishoitajat tekevät arvokasta työtä läheisensä auttamiseksi, he säästävät yhteiskunnan varoja. 

Omaishoitajille on annettava se arvo, joka heille kuuluu!