142
 

lapset ovat arvokkainta, mitä  meillä on!

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Suurin osa perheistä ja lapsista voi hyvin, mutta Suomessa on kasvava joukko apua tarvitsevia perheitä. Perheet tarvitsevat matalan kynnyksen apua kasvatustyössään. Hyvällä varhaisella tuella voidaan välttää rajummat ja yhteiskunnalle kalliimmat tukimuodot. Perheiden laadukkailla palveluilla sanotaan olevan vaikutusta jopa syntyvyyteen.

Lapsiperheiden valinnanvapautta lastenhoidon järjestämisessä pitää vahvistaa. Ei ole yhteiskunnan tehtävä kertoa perheille, mikä on heille parasta. Perhevapaauudistusta tarvitaan, mutta valinnanvapaus ei saa siitä kärsiä. 

Jokaisen lapsen koulupolun tulee olla ehyt esiopetuksesta ammattiin valmistumiseen asti. Koulujen ryhmäkokojen tulee olla sellaiset, että jokainen lapsi tulee huomioiduksi. Erityistarpeet tulee huomioida matalalla kynnyksellä. Opetustilojen tulee olla turvalliset ja terveelliset jokaiselle lapselle!

Toisen asteen koulutuksesta on leikattu rajusti menneinä vuosina. Ammattioppilaitoksissa lähiopetusta on vähennetty ja itsenäistä opiskelua lisätty. Moni nuori ei ole kypsä opiskelemaan itsenäisesti, vailla tukea ja turvallista aikuista. Moni nuori putoaa kelkasta ja syrjäytyy. Toisen asteen opetusta tulee kehittää niin, ettei näin pääse käymään. Lukio-opetukseen liittyvät kustannukset ovat useille perheille kohtuuttomat. Jollain aikavälillä pitäisi harkita toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuutta. Sillä voitaisiin taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opintoihin jokaiselle nuorelle.

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta eikä nuorta! Lapsia ja nuoria tulee yhteiskunnan kannatella kaikin voimin ja keinoin. Ensisijainen vastuu lapsista ja nuorista kuuluu vanhemmille, mutta yhteiskunnan tulee tukea vanhemmuutta.

Yhteiskunnallamme ei ole tulevaisuuden kannalta mitään niin arvokasta asiaa vaalittavanaan kuin lapsemme ja nuoremme!

Hyvä lapsiperhepolitiikka on parasta eläkepolitiikkaa.