142
 

He ovat työnsä tehneet, nyt on meidän vuoromme

Vanhukset ovat tehneet päivätyönsä. He ovat rakentaneet yhteiskuntaamme ja kasvattaneet uusia kansalaisia. Nyt on meidän vuoromme rakentaa, kasvattaa ja hoivata.

Elinikä pitenee ja vanhukset ovat pidempään hyväkuntoisia. Jossain vaiheessa ehtoopäiviä jokainen meistä kuitenkin tarvitsee apua. Jokaiselle vanhukselle pitää taata oikea-aikainen apu ja hoiva. Kotiin annettavaa apua tulee saada riittävästi ja laadukkaasti. Ja kun kotona ei enää pärjää, on oltava mahdollisuus laadukkaaseen hoivaan.

Vanhuksia hoitavat tekevät työtään kiireen puristuksessa. Työtä ei voi tehdä aina niin hyvin kuin haluaisi. Kyselyn mukaan jopa yli puolet kotihoidon työntekijöistä on harkinnut alanvaihtoa. Meidän täytyy keksiä keinoja, miten hoitajien jaksamista voidaan tukea. Resursseja on oltava riittävästi, jotta jokainen hoitaja pystyy tekemään hoitotyötä sydämellään ja niin hyvin kuin mahdollista.

Jokaisen ihmisen tulee saada tuntea, että on arvokas ja että hänestä pidetään huolta! Yhteiskunnan kunnia-asia on pitää hyvää huolta niistä, jotka ovat rakentaneet hyvinvointiyhteiskuntamme!