142
 

hannasta sanottua

 

leo holma, hannan puoliso

Ennakkoäänestys on alkamassa.
Monet varmaankin miettivät sopivaa ehdokasta.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on rohkaista ihmisiä äänestämään.
Äänestämään sellaista ehdokasta jonka arvomaailman kokee itselleen sopivaksi.
Tapani Tölliä lainaten:
"Äänestäminen tarkoittaa valtakirjan antamista kaikissa eduskunnan käsittelemissä asioissa, ei vain yhdessä asiassa, sille ehdokkaalle ja puolueelle, jota äänestää."

Vaaleja edeltävä kampanja-aika on mielenkiintoista.
Erityisen tilanteesta tekee se kun puoliso Hanna on ehdokkaana. Yhteisenä tavoitteenamme on että Hanna valitaan eduskuntaan.

Tämän tavoitteen tukena on vahva luottamus siihen että perheenä selviämme kaikista vastaan tulevista tilanteista. Tähänkin asti ollaan selvitty.
Eduskuntavaaliehdokkaan puolisona ja lasten isänä arki ei ole yksitoikkoista. On monipuolisesti tekemistä. Arjen askareita tehdään yhteisvoimin.
Elämä on rikasta ja monipuolista. Joskus myös raskastakin kuten varmaan kaikilla muillakin .

Olemme osa sukupolvien ketjua.
Nyt on meidän sukupolvemme vuoro huolehtia tästä maasta, tässä tilanteessa jossa olemme.
Jokaisen oikeus ja velvollisuus on tehdä oma osuutensa. Omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan.

Hanna on toiminut 8 vuotta kunnanvaltuutettuna ja hallituksen jäsenenä. Tällöin kokouksia oli yleensä vähintään yhtenä iltana viikossa. Lisäksi kokousmateriaalia saattoi olla satoja sivuja tutustuttavaksi ennen kokousta.
Yhteisten asioiden hoito tällä saralla on tullut hyvin tutuksi perheessämme.

Töitä Hanna on viime vuosina tehnyt perustamansa kotipalveluyrityksen kautta. Työt ovat ajoittuneet usein iltavuoroihin ja viikonlopuille.
Tämä on opettanut meille kuinka tehdään saumatonta yhteistyötä. Olemme pärjänneet, päivä kerrallaan.
Jos tai kun Hanna valitaan eduskuntaan edessä on uusi tilanne ja uudet mahdollisuudet.
Silloin työpaikka on Helsingissä eduskunnan aikataulun mukaisesti ja asiat järjestellään sen mukaan.

Suosittelen äänestämään Hannaa eduskuntaan.

Numero on 142

anssi paavola, rehtori, kangasala

"Hanna ja Leo, olette upea tiimi. Avoimuus, luottamus, välittömyys, iloisuus, sielunkumppanuus, ne paistavat teistä. Vaikuttaminen ja yhteiskunnallisten asioiden hoitaminen on tärkeää ja vaativaa työtä. Arjen ja politiikan yhteensovittamisessa puolison täysimääräisen tuen merkitys on valtava. Huolehditte perheestänne, huolehditte toisistanne. Hannan ehdokkuus on yhteinen päätöksenne ja projektinne. Onnea ja menestystä yhteiselle ponnistuksellenne.

Hanna, ajamasi asiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. Yhteiskunta ei ole valmis. Perheiden merkitystä ja arvostusta tulee nyt korostaa. Vanhuksista, kunniakansalaisistamme on pidettävä huolta. Syntyvyyden väheneminen, perheiden jaksaminen, erityislasten asema, koulupudokkaiden määrän lisääntyminen, oppilaiden kasvava syrjäytyminen, vanhusten hoidon ja omaishoidon epäkohdat kertovat kipupisteistä.  joiden läpivalaisua ja hoitamista tarvitaan.

Keräsit edellisissä vaaleissa kunnioitettavan äänimäärän. Sinulla on monivuotinen kokemus kunnallispolitiikassa ja luottamustoimissa. Sinuun luotetaan, tapaasi toimia arvostetaan yli puoluerajojen. Hoidat asioita kuunnellen, arvostaen, avoimesti, arkijärjellä.  vaikuttaen ja puhuen, kun on sen hetki. Nyt on aika ottaa seuraava askel."

Anssi Paavola, rehtori, Kangasala

 

timo raulamo, toimitusjohtaja:

 

"Olen tuntenut Hannan pikkutytöstä saakka ja saanut seurata hänen kasvuaan turvallisessa kodissa lapsesta aikuiseksi, puolisoksi, perheenäidiksi, luottamushenkilöksi ja yrittäjäksi. Hanna on ihmisläheinen, helposti lähestyttävä ja kaikkia kansan rivejä tasapuolisesti kuunteleva ihminen.

 Hannaa kuvaavat seuraavat piirteet: positiivinen, oikeudenmukainen, määrätietoinen, tarmokas ja sitkeä ihminen, jonka avulla hän on saanut paljon aikaan monella elämän saralla. Hannalla on rinnallaan vakaa ja kannustava puoliso, joka antaa täyden tukensa Hannan vaali -ja eduskuntatyölle.

Jos ajatellaan tämän hetken yhteiskuntamme tilannetta ja sen suuriakin haasteita, Suomi tarvitsee juuri Hannan kaltaisia maalaisjärjellä varustettuja, ajattelevia ja aikaansaavia päättäjiä, jotka vievät asioita arvojensa mukaisesti eteenpäin, kohti entistä parempaa Suomea.

Hannalla on karttunut laaja elämänkokemus monista luottamustehtävistä, perheen arjesta ja hoivatyöstä, joka tuo Hannalle perspektiiviä oikeudenmukaiseen päätöksentekoon. Laaja käytännön kokemus ja asioiden näkeminen monelta kulmalta, on mielestäni Hannan suurimpia vahvuuksia.

Hän ei odottele ”tumput suorana”, vaan tarttuu haasteisiin ripeästi ja pyyteettömästi, ottaen huomioon ympäristönsä ja lähellä olevat ihmiset ja ennen kaikkea koko Suomen edun.

Päätöksen tekijältä ja perheen äidiltä vaaditaan näkemyksiä tähän hetkeen, jossa nyt elämme ja toisaalta pitkälle tulevaisuuteen, joka vaikuttaa aina seuraaviin sukupolviin saakka. Kokonaisuuden hahmottaminen, joka koostuu suuresta määrästä pieniä asioita, on myös Hannan suuria vahvuuksia.

Suosittelen äänestämään Hannaa yli puoluerajojen, niin ei tarvitse pettyä!"

Timo Raulamo

 Enegia Group Oy, osakas

1-Edistäjä Oy, toimitusjohtaja

Carbon Exit, hankejohtaja


perhe- ja peruspalveluministeri Annika saarikko:

"Tulevaisuus tehdään kodeissa
Suomeen syntyy yhä vähemmän vauvoja ja ensisynnyttäjien keski-ikä nousee. Alentunut syntyvyys ja sen suuret alueelliset erot vaikuttavat Suomen tulevaisuuteen tavalla, jota emme välttämättä pysty edes täysin hahmottamaan. On suuri tarve kehittää Suomea yhä lapsimyönteisemmäksi ja pohtia, miten voisimme tukea perheitä heidän oman lapsitoiveensa täyttymisessä.
Suomi tarvitsee lapsistrategian, johon päättäjät, työmarkkinat ja talouselämä sitoutuvat laajasti. Valmisteleva työ on jo aloitettu. Saamme vielä kevään aikana yhdessä opetusministerin kanssa raportin ajatuksista, joilla pohjustetaan varsinaista strategiaa.
Työ ja perhe on pystyttävä yhdistämään nykyistä paremmin. Työelämän ulkopuolinen elämä vaikuttaa työntekijään ja kun eri roolien yhdistäminen onnistuu sujuvasti, niin työtyytyväisyyskin kasvaa. Joustavat työajat, osa-aika-, etätyö ja muut mahdollisuudet pitää ottaa nykyistä laajemmin käyttöön niin pikkulasten vanhempien, ikääntyneistä omaisista huolehtivien kuin muidenkin ruuhkavuosia elävien kohdalla. Näiden mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen on kaikkien, myös lapsettomien työntekijöiden etu.
Perhe on voimavara, ei häiriötekijä. Vanhempien ei pidä olla selitystä velkaa, jos pitää lähteä hakemaan lasta, vaan se on paras syy lähteä ajoissa töistä. Silloin kun on tarve tehdä osa-aikatyötä, siihen on oltava mahdollisuus. Koko Suomen, myös työelämän, yhteinen tehtävä on tehdä vanhemmuudesta iloinen asia, puhua perhe-elämästä myönteisesti.
Tulevaisuutta rakentava katse on käännettävä koteihin ja siellä tehtävän kasvatustyön tukeen. Lapselle koti maailman keskipisteenä on aina ensimmäinen ja ratkaiseva. Varhaiskasvatus ja koulutus tukevat tätä perheissä tapahtuvaa kasvua. Vanhempia ei pidä jättää yksin kasvatustehtävässään. Hyvinvoiva lapsi myös oppii parhaiten. Vanhempien tukeminen on välttämätöntä myös oppimisen tasa-arvon kannalta.

Palveluiden ja tulonsiirtojen lisäksi myös sanoilla ja asenteilla arvostetaan nykyisiä ja tulevia perheitä. Jokainen perhe ja perhetilanne on ainutkertainen – myös tulevan hallituksen perhepolitiikan on vastattava tähän moninaiseen todellisuuteen."

 

Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri

 

 


satu niskanen, väitöskirjatutkija:

"Hanna on toiminut Kangasalan kunnallispolitiikassa vuosia valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä. Hanna on vienyt Kangasalla muun muassa lapsiperheiden asioita eteenpäin, joka näkyi esimerkiksi kotiavun henkilökunnan määrän moninkertaistumisena. Hanna on ollut viimeisimmän kauden pois kunnallispolitiikasta ja se näkyy, sillä tällä kaudella lapsiperheiden kotipalveluissa on tullut järkyttäviä heikennyksiä Kangasalla.

Hanna nauttii suurta arvostusta puolueessaan ja hänet valittiin  Kangasalan Keskustan puheenjohtajaksi vuonna 2017. Hanna lähti näihin eduskuntavaaleihin uudestaan mukaan kentältä tulleiden lukuisten yhteydenottojen ja pyyntöjen ansiosta.  

Hanna on työskennellyt koko poliittisen uransa suurperheen ja yritystoiminnan keskeltä ja hänellä on 100% puolison tuki yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Myös nämä eduskuntavaalit ovat Holman perheen yhteinen projekti lapsiperheiden, ikääntyneiden ja omaishoitajien asioiden puolesta. Hannalla on myös laaja kokemus erilaisista sairausryhmistä oman työn kautta sekä omaisen ja läheisen roolissa. Hannan poliittinen ura on osoitus siitä, että Hanna kykenee tulokselliseen politiikkaan. Hanna tekee vahvasti ja ennakkoluulottomasti yhteistyötä yli puoluerajojen hänelle tärkeiden asioiden edistämiseksi.

Jos saamme Hannan eduskuntaan, meillä olisi suora vaikutusmahdollisuus hänen kauttaan maamme poliittisiin päätöksiin.”

Satu Niskanen, väitöskirjatutkija